Електрощит комплект
Русский РусскийEnglish English

Силові електрощити

Щити УКРМ, установки компенсації реактивної потужності, комплектні  конденсаторні установки, ККУ

Ми націлені на довгострокову співпрацю

Гарантія на продукцію та виконані роботи

Щити УКРМ (установки компенсації реактивної потужності або  Комплектні  конденсаторні установки – ККУ)

Компенсація реактивної потужності - цілеспрямований вплив на баланс реактивної потужності у вузлі електроенергетичної системи з метою регулювання напруги, а в розподільних мережах і з метою зниження втрат електроенергії.

Здійснюється з використанням компенсуючих пристроїв – Конденсаторних установок. Компенсація реактивної потужності особливо актуальна для промислових підприємств, основними електроприймачами яких є асинхронні двигуни, в результаті чого коефіцієнт потужності без прийняття заходів з компенсації становить 0,7 - 0,75. Заходи з компенсації реактивної потужності на підприємстві дозволяють:

  • зменшити навантаження на трансформатори,
  • збільшити термін їх служби,
  • зменшити навантаження на дроти, кабелі, використовувати їх меншого перетину,
  • поліпшити якість електроенергії біля електроприймачів (за рахунок зменшення спотворення форми напруги),
  • зменшити навантаження на комутаційну апаратуру за рахунок зниження струмів в ланцюгах,
  • уникнути штрафів за зниження якості електроенергії зниженим коефіцієнтом потужності,
  • знизити витрати на електроенергію.

Значну частину електрообладнання будь-якого підприємства становлять пристрої, обов'язковою умовою нормальної роботи яких є створення в них магнітних полів, а саме: трансформатори, асинхронні двигуни, індукційні печі та інші пристрої, які можна узагальнено охарактеризувати як «індуктивна навантаження». Оскільки однією з особливостей індуктивності є властивість зберігати незмінним струм, що протікає через неї, то при протіканні струму навантаження з'являється фазовий зсув між струмом і напругою (струм «відстає» від напруги на фазовий кут).

Різні знаки біля струму і напруги на період фазового зсуву, як наслідок, призводять до зниження енергії електромагнітних полів індуктивностей, яка заповнюється з мережі. Для більшості промислових споживачів це означає наступне: по мережах між джерелом електроенергії та споживачем крім утворюючої корисну роботу активної енергії протікає і реактивна енергія, яка не здійснює корисної роботи і спрямована тільки на створення магнітних полів в індуктивному навантаженні.

Активна і реактивна енергії складають повну енергію, при цьому частка активної енергії по відношенню до повної визначається косинусом кута зсуву фаз між струмом і напругою - cosφ. Однак, протікаючи по кабелях і обмоткам трансформаторів, реактивний струм знижує в межах їх пропускної здатності частку протікаємого по них активного струму, викликаючи при цьому значні додаткові втрати в провідниках на нагрів - тобто активні втрати.

З цього випливає, що згідно сучасним правилами розрахунку за електроенергію, споживач змушений як мінімум двічі платити за одні й ті ж непродуктивні витрати. Один раз - безпосередньо за спожиту з мережі реактивну енергію (за лічильником реактивної енергії) і другий раз - за неї ж, але побічно, оплачуючи активні втрати від протікання реактивної енергії, що враховуються лічильником активної енергії.

Змінити дану ситуацію можна шляхом розміщення джерела реактивної енергії безпосередньо у споживачів - це дає можливість розвантажити мережі від реактивного струму і практично виключити всі вищеописані недоліки - тобто «компенсувати» індуктивну реактивну потужність. Таким джерелом служать інші фазозсувні елементи - конденсатори.

На противагу індуктивності, конденсатори прагнуть зберігати незмінною напруга на своїх контактах, тобто для них струм «випереджає» напругу. Оскільки величина споживаної електроенергії на будь-якому підприємстві ніколи не є постійною і може змінюватися в істотному діапазоні за досить малий проміжок часу, - то, відповідно, може змінюватися і співвідношення активної споживаної енергії до повної, тобто cosφ.

Причому, чим менше активне навантаження якогось індуктивного споживача (асинхронного двигуна, трансформатора), тим нижче cosφ. З цього випливає, що для компенсації реактивної потужності необхідний набір обладнання, який забезпечує адекватне регулювання cosφ залежно від змінюються умов роботи обладнання - тобто установка компенсаторів реактивної потужності (УКРМ).

Щити УКРМ, установки компенсації реактивної потужності, комплектні   конденсаторні установки,  ККУ

На фото – автоматична конденсаторна установка. ККУ. УКРМ.

ТОВ «Електрощит комплект» © 2013 | Web-design | Статистика | Карта сайту